Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych

Spośród wielu rodzajów i form turystyki coraz większą popularność zdobywa trurystyka w obiektach przemysłowych lub obiektach, które przestały pełnić tę rolę, zwaną z tego powodu turystyką postindustrialną.

Szczególnie ta druga kategoria staje się niezwykle popularna, zwłaszcza na Górnym Śląsku, ze względu na dawny potencjał przemysłowy tego regionu. Dziesiątki zakładów przemysłowych tam zamknięto, a niektóre z nich dostosowano dla potrzeb turystyki. Na bazie nieczynnych zakładów przemysłowych stworzono tam niezwykle interesujący Szlak Zabytków Techniki Górnego Śląska, składający się juz obecnie z prawie 40 miejsc.   

Niewątpliwie najwazniejszym ośrodkiem turystyki postindustrialnej w Polsce staje się Zabrze, szczególnie jesli chodzi o turystykę w obiektach pogórniczych. Działa tam znakomite Muzeum Górnictwa Węglowego z prawdziwą, działająca Kopalnią Wegla Kamiennego "Guido". Ale nie tylko, w ostatnim czasie oddano do użytku nową atrakcję tego typu - sztolnię dawnej, uruchomionej w 1791 r.  kopalni "Królowa Luiza" jak również osobliwość górniczą na skalę światową - Główną Kluczową Sztolnię Dziedziczną.     

 

Sztolnia ta o długości 14,5 km, łącząca Chorzów z Zabrzem była wykorzystywana jeszcze do połowy XIX w. jako sztolnia odwandniająca kilkanaście znajduacych się w tym rejonie kopalni. Także spławiano nią węgiel z tych kopalni do portu w Zabrzu, skąd przeładowywano na barki i spławiano dalej Kłodnicą do Odry, a stamtad  nawet do Berlina.  

Cały ten kompleks poprzemysłowy jest znakomicie zagospodarowany i zorganizowany. Przewodnikami po nim sa dawni górnicy tej i innych kopalni i w tej roli spisują się znakomicie. Wielka szkoda, że tak się nie stało z "naszymi" Zakładami Górniczo - Hutniczymi w Szklarach, posiadającymi ciekawe obiekty górnicze jaki i hutnicze. Dzisiaj ten teren straszy i nie zachęca do uprawiania tustytyki.

Doda Jerzy Organiciak 06 May 2018
Content Management Powered by CuteNews