Książka o turystyce i krajoznawstwie

Z okazji obchodzonego na początku listopada br. - 50. lecia Oddziału PTTK oraz 50. lecia Koła Przewodników Sudeckich i Terenowych w Ząbkowicach Śląskich, nakładem Oddziału PTTK została wydana książka autorstwa piszącego te słowa, będąca zarysem dziejów turystyki i krajoznawstwa w naszym mieście

.

Książka obejmuje całość zagadnień związanych z turystyką i krajoznawstwem, można powiedzieć od zarania dziejów z tym zjawiskiem związanych, a więc w przypadku naszego miasta od końca XIX w., gdy powstawała tutaj turystyka zorganizowana.

Słabo rozpoznany jest okres powojenny, a szczególnie pierwszych lat po wojnie do 1956 r. Mimo to, na podstawie relacji świadków zdarzeń udało się wiele zapomnianych faktów i postaci przywołać  współczesnemu czytelnikowi.

 

Najlepiej reprezentowany jest w książce okres od 1965 r do współczesności, czas, kiedy powstał Oddział PTTK, ale też okres wielkich zmian w turystyce, nie tylko lokalnej ale też światowej.

  

W końcowym rozdziale przypomniano postacie, które przyczyniły się do popularyzacji turystyki i krajoznawstwa w naszym mieście, a które często, ze względu na szybko biegnący czas są słabo pamiętane.

Ostatnią część stanowią załączniki, gdzie podano wszystkie nazwiska osób związanych z PTTK, szczególnie członków władz oddziału jak również wsztstkich przewodników. Reasumując, ideą przyświecającą wydaniu tej pracy było ocalenie od zapomnienia różnorodnych zdarzeń z dziedziny turystyki i krajoznawstwa oraz ludzi z nimi związanych, dziejących się w Ząbkowicach Śląskich, szczególnie w okresie powojennym. Analizując poszczególne rozdziały możemy zauważyć bogactwo działań  społecznych i instytucjonalnych w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, działań, których konsekwencją jest to, co osiągneliśmy dzisiaj w tej dziedzinie.

Dodał Jerzy Organiściak 20 Nov 2017
Content Management Powered by CuteNews