Niezwykły wykład

W dniu 22.06.2015 r. przebywał w Ząbkowicach Śląskich dr inż. architekt Artur Kwaśniewski - pracownik naukowy  Politechniki Wrocławskiej, wybitny historyk architektury, znawca zamków i pałaców dolnośląskich.

Artur Kwaśniewski od kilku lat prowadzi badania architektoniczne i historyczne nad ruinami ząbkowickiego zamku, które w 2015 r. zakończył. I właśnie tą tematyką dzielił się ze zgromadzoną w Izbie Pamiatek Regionalnych publicznością.

Na podstawie przeprowadzonych przez siebie na zamku badań sformułował wytyczne, które powinny przyświecać dalszej rewitalizacji ruin zamkowych. Wytyczne te są zasadniczno róźne od obecnego kierunku prac rewitalizacyjnych, stąd umówilismy się z Panem Arturem Kwasniewskim na wrzesień bieżącego roku w celu ich przedyskutowania.   

Dodał Jerzy Organiściak 24 Jun 2015
Content Management Powered by CuteNews