Park Skalny w Strzelinie

Stowarzyszenie "Geopark Wzgórz Niemczańsko - Strzelińskich", które rozpoczęło swoją działalność w ubiegłym roku, może się już poszczycić kilkoma udanymi działaniami. Między innymi, we  wrześniu br. odbyła się w Ząbkowicach Śląskich konferencja naukowa "Geoatrakcje Powiatu Ząbkowickiego", a w dniu 11.12.2014 r. oddano do użytku "Park Skalny" w Strzelinie...

Pomysł parku skalnego narodził się przed dwoma laty a jego pomysłodawcą jest prezes stowarzyszenia - dr hab. Robert Tarka, geolog z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pani profesor dr hab. Teresa Oberc - Dziedzic, była dziekan wydziału Nauk i Ziemi UW. Chodziło tutaj w szczególności o zagospodarowanie dużego skweru w pobliżu dworca kolejowego i autobusowego w Strzelinie, jak również pokazanie przyjeżdżającynm do Strzelina turystom bogactwo tej ziemi - strzeliński granit.

Przedsięwzięcie było dość kosztowne i trudne w realizacji. Łączny koszt to około 200.000 zł, co zostało sfinansowane ze środków Gminy Strzelin, środków własnych stowarzyszenia oraz ze środków kilku sponsorujących to przedsięwzięcie firm z branży kamieniarskiej, które przekazały bloki granitu. Na całe przedsięwzięcie został napisany projekt w ramach LGD.

Park wygląda bardzo atrakcyjnie i jest wizytówką Strzelina!  Obok ośmiu bloków skalnych, podświetlonych, prezentujących skały Wzgórz Strzelińskich, posiada estetyczną roślinność, ładne, wybrukowane granitem ścieżki, ławeczki, oświetlenie oraz tablice informacyjne prezentujące strzeliński granit.

Moim zdaniem należałoby podobny park skalny urządzić w Zabkowicach Śląskich, na przykład w parku miejskim. Obok walorów estetycznych  byłaby to znakomita wystawa edukacyjna, prezentująca bogactwa naturalne naszego regionu, których na Ziemi Ząbkowickiej jest również duża różnorodność. Byłaby to niewątpliwie kolejna atrakcja turystyczna, tym bardziej, że wśród mieszkańców i przyjezdnych, temat skał i minerałów jest słabo znany.

 

Dodał Jerzy Organiściak 13 Dec 2014
Content Management Powered by CuteNews