MASYW BRZEŹNICY

Na południe od Ząbkowic Śl., pomiędzy Tarnowem, Braszowicami i Brzeźnicą rozciąga się ciekawy obszar górski - Masyw Brzeźnicy...

Teren ten jest fragmentem Przedgórza Sudeckiego, a góra Brzeźnica (492 m npm) to drugie co do wysokości wzniesienie tej jednostki fizjograficznej. Masyw Brzeźnicy jest terenem ciekawym z punktu widzenia geologicznego jako tzw. ofiolit, czyli fragment dawnego dna oceanicznego. Jest to też dawny obszar górniczy, tutaj w połowie XIX w. opisano minerał magnezyt, tutaj też na początku XIX w. wydobywano kamienie szlachetne: chryzoprazy i chalcedony.

Masyw Brzeźnicy to też historia sięgająca połowy XIII w. O samym masywie mamy wzmiankę w Księdze Henrykowskiej, gdzie opisuje się wytyczanie granicy posiadałości ziemskich pomiędzy klasztorem cystersów w Henrykowie i dobrami rycerskimi. Na początku XIX w. w okresie wojen napoleońskich, prusacy zbudowali tutaj zespół jedenastu fortów ziemnych w formie szańców, związanych z twierdzą srebrnogórską. Kilka z nich zachowało się dobrym stanie, m.in. fort grochowski.

Ale najwięcej śladów w terenie pochodzi z końca XIX w., gdy na wzgórzach Bukowczyk, Stróżnik i Grochowiec powstały zakłady górnicze, eksploatujące magnezyt, rudę chromu i niklu. Obok nich działały zakłady przeróbcze z młynami i piecami prażalniczymi.  

Jak widać, Masyw Brzeźnicy to atrakcyjny historycznie, przyrodniczo i krajoznawczo obszar Ziemi Ząbkowickiej, który w dobie rozwoju turystyki powinien być swoistym magnesem przyciągających turystów. A za tym powinien pójść rozwój bazy turystycznej, miejsca pracy i nowe biznesy. W celu realizacji tej wizji   powstała koncepcja wyznaczenia ścieżki edukacyjnej o długości ok. 10 km, przebiegającej z Braszowic do Brzeźnicy, ścieżki, którą można pokonać na rowerze jak i pieszo.

W przedsięwzięcie to zaangażowały się samorządy: Starostwo Ząbkowickie, Gmina Ząbkowice Śl. a także Nadleśnictwo Bardo. Miejmy nadzieję, że będzie to kolejny krok w rozwoju turystyki na naszym terenie.

Dodał Jerzy Organiściak 20 Jan 2014
Content Management Powered by CuteNews