Spotkanie Klubu Regionalnego Ziemi Ząbkowickiej

W dniu 30 X 2013 r. odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie Klubu Regionalnego Ziemi Ząbkowickiej PTTK.

 

Tym razem tematyka spotkania dotyczyła oceny tego, co dzieje się w zakresie ochrony zabytków w mieście i na Ziemi Ząbkowickiej oraz tego, co należałoby w tym zakresie zrobić w najbliższym roku. W drugiej części kol. Michał Rudnicki, niestrudzony badacz zabytków Ząbkowic Śl., przedstawił nam ciekawą prelekcję na temat herbów na ząbkowickim ratuszu i ich symboliki.  

 

Były też informacje o prywatnych poszukiwaniach, zakupach przedmiotów związanych z naszym miastem, wymiana informacji o różnych ciekawostkach.

Generalnie wysoko oceniono to co się dzieje w zakresie rewitalizacji miasta i jego zabytków, szczególnie ruin zamku. Jest jednak jeszcze wiele do zrobienia, porównując nasze miasto do podobnych wielkością miast niemieckich czy czeskich. Członkowie klubu postanowili sami włączyć w proces rewitalizacji drobnych zabytków, których coraz mniej w otaczającym krajobrazie. Tym razem powstał pomysł aby zrewitalizować zabytkową kolumnę na obrzeżach miasta, na granicy ze wsią Strąkowa.

Kolumna ta jest związana z pewnym wydarzeniem historycznym z czasów wojny trzydziestoletniej. W tym miejscu o mało nie ukamienowano ząbkowickiego proboszcza Heltzela, kórego uratował nauczyciel z Sadlna. Opis tej historii jest zamieszczony w "Ząbkowickich Opowieściach, cz. 3".

 

Kolumna jest bardzo zniszczona wskutek kilkakrotnych przenosin. Na szczęście zachowała się jej górna, podobna do kapliczki część. Będziemy chcieli ją zrewitalizować, być może z mieszkańcami wsi Strąkowa, ale to już pomysł na przyszły rok.

Zdj. B. Grygorcewicz, J.Organiściak

Dodał Jerzy Organiściak 02 Nov 2013
Content Management Powered by CuteNews