Kaplice na Ziemi Ząbkowickiej

W ostatnim czasie ukazała się ciekawa praca Pana prof. Bogusława Czechowicza pt. "Kaplice w dawnym Księstwie Ziębickim"...

Książka jest poświęcona, jak wskazuje sam tytuł, niewielkim i niepozornym obiektom, stawianym juz od XVII w., związanych przede wszystkim z kultem maryjnym, znajdujących się na terenie dawnego księstwa ziębickiego, pokrywajacego się obszarowo z dzisiejszą ziemią ząbkowicką.

Autot, znany historyk sztuki młodego pokolenia, specjalista od sztuki śląskiej i czeskiej, omawia te obiekty w szerokim kontekście historycznym, kulturowym i artystycznym. Szczególną uwagę poświęca ośrodkowi bardzkiemu,  związanemu z tamtejszym sanktuarium Matki Boskiej Bardzkiej. Bowiem najstarszą kaplicą datowaną  przez autora jest kaplica na Górze Bardzkiej z 1619 r.

W Bardzie mamy też najmłodszy zespół kaplic na Ziemi Ząbkowickiej, bardzo efektowny, budowany od poczatku XX w. po dzień dzisiejszy i jeszcze nie ukończony - kaplice Drogi Różańcowej.

 

Obok ośrodka bardzkiego autor opisuje kilkadziesiąt kaplic leżących w różnych częściach i ośrodkach ziemi ząbkowickiej, często mało znanych lub wręcz już nie istniejących.

Warto więc podczas wiosennych wędrówek odwiedzić te obiekty, a dobrym przygotowaniem do nich niech będzie lektura tej oto książki Bogusława Czechowicza...

Dodał Jerzy Organiściak 14 Mar 2013
Content Management Powered by CuteNews