Poświęcenie u Klarysek

W dniu 2 lutego br. w kościele p.w. Podniesienia Krzyża Świętego, popularnie zwanym kościołem Sióstr Klarysek, odbyło się uroczyste poświęcenie kolejnego etapu prac rewaloryzacyjnych...

 

 

Tym razem poświęcono pięknie odnowioną grupę Ukrzyżowania z XVIII w., będącą fragmentem dawnego ołtarza z czasów, gdy klasztor należał do zakonu sw. Dominika oraz nowego konfesjonału.

Prace budowlane w kościele Klarysek zaczęły się przed trzema laty gdy zauważono postępujące pęknięcia sklepień. Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o częściowym zakazie jego użytkowania ze względu na groźbę zawalenia się sklepień. Nie było innego wyjścia jak rozpocząć żmudny remont kościoła. Wkrótce okazało się, że stan katastrofy budowlanej dotyczy także klasztoru, a wyposażenie kościoła, pochodzące z XVIII i XIX w. jest w podobnym stanie. 

 I wówczas, chociaż wydawało się to zadaniem zdecydowanie przekraczającym możliwości ubogiej wspólnoty sióstr, dzięki wielkiemu zaangażowaniu zgromadzenia a szczególnie przełożonej - Matki Barbary, zdobyto pieniądze na pierwszy etap remontu i tak naprawdę uratowano przed zniszczeniem ten cenny zabytek architektury! Jak wygladał kościół podczas remontu już dzisiaj mało kto pamięta...

 

Okazało się, że trzeba wymienić względnie naprawić właściwie wszystko, od ławek po witraże, wszystkie ołtarze i rzeźby.

Remont pochłonął już kilka milionów złotych i jak mówi siostra Barbara, dzięki dotacjom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa, Burmistrza Ząbkowic Śl. ale przede wszystkim ofiarności dziesiątków ludzi dobrego serca - głównie zabkowickich parafian, a także wykonawcom i sponsorom, udało się zrobić coś niezwykłego, wnętrze, które jest dzisiaj najładniejszym spośród wnętrz kościelnych na Ziemi Ząbkowickiej. 

Jednak do zakończenia remontu jeszcze daleka droga. Siostry borykaja się z coraz większymi problemami finansowymi. Próbują zdobywać pieniądze na własną rękę, sprzedając cegiełki i kwestując w innych kościołach Dolnego Śląska. Siostrom Klaryskom trzeba pomóc w remoncie, bo kościół i klasztor to wspólne dobro kultury, będące wyrazem bogatego dziedzictwa historycznego naszej ząbkowickiej ziemi, którą się szczycimy i chcemy, aby istniało dla następnych pokoleń. Nie bądźmy więc obojętni wobec tego wyzwania!

Dodał Jerzy Organiściak 03 Feb 2013
Content Management Powered by CuteNews