KONFERENCJA HISTORYCZNA 725 LAT ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

W dniu 10.11.2012 r. odbyła się w Sali Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach śl. Konferencja Historyczna wieńcząca rocznicę 725 lecia Ząbkowic Śl. Konferencję zorganizował Oddział PTTK Ząbkowicach Śl. przy współpracy Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego. Celem konferencji była popularyzacja historii Ząbkowic Śl. oraz pogłębienie wiedzy historycznej o mieście.

Na konferencji wygłoszono łącznie osiem referatów prezentujących szczegółowe zjawiska, wydarzenia i ludzi w historii miasta. Wszystkie były oryginalne i nigdy dotąd nie prezentowane ani publikowane, stanowią więc kolejny krok w kierunku dokładniejszego poznania historii Ząbkowic . Prezentujący referaty to w większości młodzi naukowcy względnie badacze – hobbyści. Pierwszy referat wygłosiła mgr Anna Gruźlewska z Dzierżoniowa, która  specjalizuje się w tematyce „żydowskiej” i od wielu lat zajmuje się badaniem dziejów dzierżoniowskich Żydów. Tym razem przedmiotem rozważań była historia ząbkowickiej gminy żydowskiej, jak dotąd słabo poznanej. Referat był bardzo ciekawy i wyjaśnił kilka nie zbadanych dotąd wątków związanych z istnieniem gminy. Drugi wygłoszony referat dotyczył życia kulturalnego Ząbkowic w poł. XIX w., a jego autor – mgr Leszek Nowak z Wrocławia, historyk sztuki i znany badacz historii Ząbkowic wykazał, jak bogate i różnorodne było życie kulturalne w tym czasie i jak bardzo to życie w obecnych czasach się „skurczyło”.

Następnie najmłodszy prelegent - Kamil Pawłowski w porywający sposób zaprezentował zgromadzonym historię muzealnictwa w naszym mieści, która ma już 100 lat!! Kamil, podobnie jak Leszek Nowak ukazał, jak nasze życie kulturalne obecnej doby „zniżyło loty”!!  Kolejny referat dotyczył działalności ząbkowickich stowarzyszeń na przełomie XIX i XX w., wygłoszony przez mgr Ewę Pazdioarę. Po przerwie kontynuowano rozważania na temat reformacji i kontrreformacji w Ząbkowicach. Referat wygłosił gość ze Świdnicy, znany badacz dziejów protestantyzmu –dr  Sebastian Nowotny. Następny referat, którego autorem był dr Marcin Dziedzic, wybitny znawca historii turystyki i historii Ząbkowic  dotyczył ząbkowickich konwisarzy. Konwisarstwo, czyli wytwarzanie naczyń z cyny było w XVIII w. bardzo rozpowszechnionym zawodem w mieście. Duża ilość wysokiej klasy wyrobów konwisarskich pochodzących z Ząbkowic  jest dzisiaj eksponowana w wielu muzeach w Polsce.

Kolejny, wygłoszony referat poświęcony był sylwetce najwybitniejszego malarza  ząbkowickiego, żyjącego w II poł. XVIII w. – Bernarda Krausego, zwanego też „małym Wilmannem”. Krause, niemal dzisiaj nieznany i dopiero odkrywany, poprzez swoje malarstwo może stać się w niedalekiej przyszłości chlubą Ząbkowic, tak przekonywał prelegent - mgr inż. Jerzy Organiściak. Ostatni wygłoszony referat dotyczył epoki niemal współczesnej - początków polskiego przemysłu w Ząbkowicach w latach 1945 – 1947. Referentem był dr Bartosz Grygorcewicz, zawodowy badacz, specjalizujący się w historii przemysłu dolnośląskiego XX w. Referat ukazał jak mało wiemy o „polskich” początkach Ząbkowic po II wojnie światowej, mniej niż o czasach wcześniejszych!

Konferencję należy uznać za udaną i to zarówno  pod względem poziomu zaprezentowanych opracowań jak również pod względem zainteresowania publiczności, która przybyła nie tylko z Ząbkowic Śl. Uczestniczyło w niej około 70 osób, były osoby z Wrocławia, Dzierżoniowa, Kłodzka, Kudowy Zdr., prowadzono ciekawą i merytoryczną dyskusję. Wygłoszone referaty zostaną na początku przyszłego roku zebrane i wydane w kolejnych, drugich już  „Ząbkowickich Zeszytach Historycznych”.

Dodał Jerzy Organiściak 13 Nov 2012
Content Management Powered by CuteNews