Konkurs wiedzy o Polsce i Czechach

W dniu 9.10.2012 r. odbył się Konkurs wiedzy o Polsce i Czechach, organizowany w ramach tradycyjnych już XXIII Polsko - Czeskich Dni Kultury Chrześciańskiej. Organizatorem konkursu, który rozgrywany był już po raz dziesiąty, była Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zabkowicach Śl.

 

 

Tegoroczny konkurs odbywał się pod  tematem przewodnim: "Charakterystyka geograficzna Sudetów Środkowych i Wschodnich na obszarze Czech i Śląska". Tematy konkursu oraz pytania konkursowe przygotował jak corocznie, nasz kolega, geograf, krajoznawca i przewodnik - Leopold Jowczyk.

Trzeba obiektywnie przyznać, że pytania przygotowane przez  Leopolda Jowczyka były w tym roku bardzo trudne, i są z roku na rok trudniejsze, wedle zasady wyznawanej przez kolegę, że "poprzeczkę wiedzy" trzeba stale podnosić. Myślę, że to słuszna zasada, aczkolwiek daje się zauważyć, że w konkursie startują niemal stale te same szkoły i ciągle ci sami opiekunowie, którzy przygotowywują młodzież. 

 

Konkurs stał się już "specjalnością ząbkowicką" i to nie dlatego, że wygrywają go ząbkowiczanie, ale z tego powodu, że jest w naszym mieście wymyślony i organizowany  od wielu lat, w czym wielka zasługa Biblioteki Publicznej. Konkurs stoi na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, i nie ma  podobnego w ramch polsko - czeskiej współpracy. Pokazuje to, że jeszcze jest młodzież w szkołach ponadgimnazjalnych, która interesuje się historią, geografią i krajoznawstwem Śląska oraz sąsiednich Czech, wiedzą, której nie ma w programach szkolnych. A zasługa to uczących w tych szkołach nauczycieli, którzy potrafili zaszczepić wśród swoich wychowanków dążenie do samokształcenia się i zdobywania wiedzy, która niekoniecznie się dzisiaj do czegoś przydaje.

Tegorocznym laureatem konkursu został uczeń Zespołu Szkół Ponadgimazjalnych nr 2 w Ząbkowicach Śl. - Sebastian Sendecki, który uzyskał, pomimo bardzo trudnych pytań testowych, świetny wynik, bijąc "na głowę" pozostałych uczestników. Bardzo dobre wyniki mieli również inni uczniowie tej szkoły, co dobrze świadczy o ich opiekunie - Bogdanie Tule, świetnym krajoznawcy i podróżnikowi. Wiedza zdobywana przez tych młodych ludzi z pewnością w przyszłości się im przyda, choćby w podróżach do pobliskich Czech i poznawania tego pięknego kraju. Podobnie młodzieży czeskiej, która dzięki konkursowi poznała trochę Polskę, Polaków i Ziemię Ząbkowicką...

Dodał Jerzy Organiściak 10 Oct 2012
Content Management Powered by CuteNews