Po Rekonstrukcji bitwy pod Ząbkowicami 1335

W dniu 1.09.2012 odbyła się na plantach ząbkowickiego zamku rekonstrukcja historyczna bitwy z 1335 r. z czasów Piastów Ziębickich...

Ponieważ rekonstrukcja została już szczegółowo opisana na wielu portalach i publikatorach, pozwolę sobie jako jej pomysłodawca i współtwórca w jednej osobie na kilka refleksji na jej temat.

Była to udana, pomimo kiepskiej pogody, inscenizacja o charakterze historycznym, praktycznie pierwsza tego typu w Ząbkowicach w okresie powojennym. Z reakcji publiczności, która obserwowała przemarsz oddziałów po mieście a później przyszła w godzinach popołudniowych na samą rekonstrukcję, można było zauważyć, że jest zapotrzebowanie na tego typu imprezy, które przecież nie mają charakteru rozrywkowego, a wnoszą pewien pierwiastek poznawczy związany z historią miasta. Ludzie łakną wiedzy historycznej o swoim mieście i są z jego zabytków dumni!!! Spotkałem się z tego typu zainteresowaniem w tym dniu wielokrotnie!!

Zasadnicza rolę w rekonstrukcji odegrała Chorągiew Rycerska Księstwa Ziebickiego z Ziębic. To dzięki pomysłowości i kreatywności tych młodych ludzi udało się zorganizować tę imprezę. Widać stąd również wyraźnie, jak słabo uczy się historii w szkołach ząbkowickich, a szczególnie historii swojego regionu. Dotąd nie było pomysłu tutejszej młodzieży, aby zorganizować się w Bractwo Rycerskie, tak jak młodzi ziębiczanie, którzy działają już z powodzeniem od 4 lat i uczestniczą w licznych pokazach, turniejach i rekonstrukcjach.

Impreza pokazała, jakie mamy wspaniałe i niewykorzystane dotąd plenery w obrębie ząbkowickiego zamku, które w przyszłości powinny się stać jedynym miejscem imprez kulturalnych i rozrywkowych, a także tego typu inscenizacji historycznych.

Insceniacja pokazała również, że można organizować dobre i niestandardowe imprezy, na przykład o tematyce historycznej, i wcale nie trzeba sprzyjać bylejakości i przysłowiowej sztampie, dominującej w kulturze naszego miasta.

 

Należy mieć nadzieję, że rekonstrukcja nie będzie pierwszą i ostatnią imprezą tego typu w Ząbkowicach i że w przyszłym roku zorganizujemy coś jeszcze bardziej interesującego. I już na terenie samego zamku.

Dodał Jerzy Organiściak 04 Sep 2012
Content Management Powered by CuteNews