I ZĄBKOWICKI PIKNIK HISTORYCZNY

W dniu 1.09.2012 r. na plantach zamkowych przy ruinach ząbkowickiego zamku odbędzie się I Ząbkowicki Piknik Historyczny, którego głównym elementem będzie rekonstrukcja historyczna śląsko - czeskiej bitwy o zamek z 1335 roku...

Impreza odbywać się będzie razem z "Weekendem z Frankensteinem". Piknik historyczny, w ramach którego zagramy insceniację bitwy pod Ząbkowicami, jest też jednym z elementów obchodów 725 lecia Ząbkowic Śląskich, która to rocznica przypada w bieżącym roku...

Piknik  rozpocznie się w południe 1. września na ząbkowickim rynku zbiorką oddziałów bojowych uczestniczących w imprezie. Będą tutaj rycerze bractw rycerskich z Czech i Polski, ich pomocnicy giermkowie, mieszczanie ząbkowiccy i muzykanci. Łącznie przewidujemy udział w tej paradzie około 100. osób. Dowódcy wojsk: książę ziębicki Bolko II oraz margrabia morawski Karol Luksemburski przywitają mieszkańców miasta oraz zameldują burmistrzowi Ząbkowic gotowość oddziałów do zbrojnego starcia.

Następnie oddziały przejdą ulicami miasta w kierunku zamku. Tam, od południa będzie się odbywał jarmark średniowieczny, na którym mistrzowie różnych zawodów średniowiecznych będą prezentować swoje rzemiosło. Z pewnością dużą atrakcją będzie udział znanego nie tylko w Polsce, kata nyskiego - Jurko, działającego razem z inkwizytorem Waldemarem z Bolkowa, którzy zaprezentują swoiste show...

 

W godzinach południowych rycerstwo polskie i czeskie pokaże swoje rzemiosło. Odbędą się dwa turnieje rycerskie:  łuczniczy i bojowy, w których zmierzą się najlepsi z najlepszych, o nagrody gospodarza i władcy zamku - burmistrza Ząbkowic Śląskich. Nagrodami w turniejach, obok nobilitacji rycerza - zwycięscy, będa broń i rynsztunek rycerski. 

 

Walki rycerskie będzie umilał zespół muzyki dawnej SEMIBRAVIS z Kalisza, złożony z pięknych i młodych dam... 

 

Właściwa bitwa odbędzie się w godzinach późnopopołudniowych. Będzie to inscenizacja obrony ząbkowickiego zamku przez rycerstwo Księstwa Ziębickiego na czele z Bolkiem II i ząbkowickich mieszczan przed najazdem królewicza czeskiego Karola Luksemburskiego. Inscenizacja będzie się składała z sześciu scen, poprzedzonych wprowadzeniem narratora i trwać będzie około godziny. Będzie wiele dramatycznych momentów związanych z oblężeniem zamku, a całość zakończy podpisanie układu pokojowego i nadanie przywileju dla mieszczan ząbkowickich przez Bolka II.

Najważniejszą rolę w tej imprezie będzie odgrywać Chorągiew Rycerska Księstwa Ziębickiego z Ziębic, pod dowództwem Komesa Krzysztofa, który wcieli się w postać Bolka II ziębickiego. Mam nadzieję, że rycerze ziębiccy po zakończeniu prac zabezpieczjących na zamku, staną się jego gospodarzami na stałe, umilając pobyt i oprowadzając po nim przyjeżdżających do Ząbkowic turystów. Cóż bowiem znaczy rycerstwo bez własnego zamku, a Ziębice dawno już swojego zamku nie posiadają...

 

Dodał Jerzy Organiściak 04 Aug 2012
Content Management Powered by CuteNews