POLSKO - CZESKIE DNI KULTURY

W dniu 3. lipca w Wałbrzychu odbyło się spotkanie przygotowujące kolejne Polsko - Czeskie Dni Kultury. Wcześniej impreza ta nazywała się Polsko - Czeskie Dni Kultury Chrześciańskiej...

Spotkanie prowadził Julian Golak - radny sejmiku województwa dolnośląskiego, inicjator i od wielu lat główny organizator tych dni.. Imprezy związane z Polsko - Czeskimi Dniami Kultury  na  pograniczu polsko - czeskim mają długą, bo już 22 letnią historię. Zapoczątkowane zostały na początku lat 90. XX w. przez środowisko działaczy Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej, którzy jeszcze w latach 80. XX w. prowadzili ożywioną działalność opozycyjną.  

 

Warto przy tej okazji wspomnieć o ząbkowiczaninie - Mieczysławie Piotrowskim "Ducinie", czołowym działaczu opozycji demokratyczej, dzisiaj członku władz Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej. Również na początku lat 90. XX w. grupa działaczy Komitetu Obywatelskiego Ziemi Klodzkiej z Julianem Golakiem i Teresą Bazałą na czele zorganizowali w Nowej Rudzie Wydawnictwo Ziemia Kłodzka i rozpoczęli wydawanie regionalnego miesięcznika transgranicznego "Ziemia Kłodzka"

Miesięcznik jest wydawany do dzisiaj i jest ważnym pismem opiniotwórczym w zakresie stosunków polsko - czesko - niemieckich na pograniczu. I właśnie srodowisko związane z miesięcznikiem "Ziemia Kłodzka" było inicjatorem ożywionych kontaktów kulturalnych polsko - czeskich, które trwają juz ponad 20. lat.    

Warto tutaj wspomnieć, że spośród uczestniczących w Dniach organizacji i stowarzyszeń, najdłużej, bo już 17 lat trwa współpraca pomiędzy Oddziałem PTTK w Ząbkowicach Śl. i Czeskim Klubem Turystów w Cervenym Kostelcu. W bieżącym roku Dni Polsko - Czeskiej Kultury zostaną zapoczątkowane w  Zabkowicach Śl. w dniu 29.09.2012 r. Ich zakończenie nastąpi w Cervenym Kostelcu w końcu października.  Cerveny Kostelec, miasto partnerskie Ząbkowic Śl., obchodzi w tym roku swoje 650 lecie. W inauguracji tego święta wzięliśmy juz udział, prezentując program związany z założeniem Cervenego Kostelca przed 650 laty.  

 

Program tegorocznych Polsko- Czeskich Dni Kultury będzie bardzo bogaty i składać się na niego będą liczne wystawy, występy zespołów, przedstwienia teatralne, plenery, festiwale itd. Nowum programowym  tych Dni będzie posko- czeskie widowisko historyczne -Rekonstrukcja bitwy pod ząbkowickim zamkiem z 1335 r., które odbędzie się 8.09.2012 r., na które juz dzisiaj Państwa zapraszam...

 

Dodał Jerzy Organiściak 10 Jul 2012
Content Management Powered by CuteNews