Sesja w Strzelinie

W dniu 19.06.2012 r. odbyła się w Strzelinie Sesja popularnonaukowa pn. „Walory przyrody nieożywionej Wzgórz  Niemczańsko – Strzelińskich". Organizatorem Sesji było Starostwo Powiatowe w Strzelinie oraz Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem Sesji było przekonanie decydentów i mieszkańców powiatu strzelińskiego o potrzebie stworzenia na terenie Wzgórz Niemczańsko – Strzelińskich Geoparku…

 

Idea powołania na terenie Wzgórz Niemczańsko – Strzelińskich Geoparku jest  inicjatywą młodą, wymyśloną przez Pana dr Roberta Tarkę z Uniwersytetu Wrocławskiego  kilka miesięcy temu. Idea ta ma też istotne znaczenie dla Ziemi Ząbkowickiej, bowiem cześć obszaru Wzgórz Niemczańsko – Strzelińskich leży w Powiecie Ząbkowickim . Są to w szczególności Wzgórza Szklarskie, Wzgórza Dobrzenickie oraz cześć Wzgórz Gumińskich.

Program Sesji był bogaty i składał się z pięciu referatów wygłoszonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dodatkową atrakcją sesji było odsłonięcie w pomieszczeniach Starostwa Strzelińskiego wystawy pt. "Skały i minerały Wzgórz Strzelińskich i Lipowych".

 

Kolejną "atrakcją" była prezentacja pięknego albumu przyrodniczego, wydanego przez Starostwo Strzelińskie pt. "Album przyrodniczy powiatu strzelińskiego. Sukcesja naturalna wyrobisk".

Na końcu sesji można było porozmawiać z prelegentami i autorami albumu. Konkludując, podobna sesja powinna się odbyć w powiecie ząbkowickim i być poświęcona przyrodzie nieożywionej na naszym terenie, tym bardziej, że wiedza na ten temat wśród mieszkańców Ziemi Zabkowickiej jest bardzo skromna. A bez wiedzy nie da się zbudować społecznej świadomości o potrzebie ochrony przyrody i krajobrazu. Jest to nasz obowiązek w stosunku do przyszłych pokoleń, bowiem jesli tego nie zrobimy, coraz częściej będziemy spotykać takie oto obrazki...

Dodał Jerzy Organiściak 03 Jul 2012
Content Management Powered by CuteNews