Ratujmy kościół klarysek!

Od maja br. prowadzony jest remont konserwatorski kościoła klarysek, dawniej dominikanów p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ząbkowicach Śl.... (opis kościoła i klasztoru - patrz zakładka: Moje Ząbkowice - zabytki Ząbkowice Śl.)

 

W 2007 r. podczas remontu ul. Ciasnej ujawniły się poważne pęknięcia sklepień kościoła. z tego powodu Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o zakazie użytkowania jego nawy. 

Aby ratować kościoł, w 2010 r. siostry klaryski, nie mając własnych pieniędzy, wystąpiły o dofinansowanie kosztow remontu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. W kwietniu br. minister przyznał siostrom dotację w kwocie 580.000 zł. jako dofinasowanie kosztów remontu kościoła. Dodając do tego środki własne i różne dotacje i zbiórki, dawało to nadzieję na pokrycie kosztów remontu. 

W czerwcu br. rozpoczął się remont. Niestety, w trakcie remontu ujawniły się nowe pęknięcia oraz zniszczenia kościoła i jego wyposazenia. Okazało się na przykład, ze na skutek ataku szkodników "rozleciały się" wszystkie ławki oraz niektóre ołtarze. Takich sytuacji było znacznie więcej. Z tego powodu koszt remontu będzie znacznie wyższy niz przewidywano.

Sytuacja stała się patowa. Siostry nie mają pieniędzy na wykonanie dodatkowych prac remontowych. Wymyśliliśmy więc wspólnie wydrukowanie tzw. cegiełek i prowadzenia kwesty na rzecz remontu kościoła. 

 

Nie dość tego, podobne pęknięcia sklepień ujawniły się klasztorze sióstr, który może z zewnątrz nie wygląda atrakcyjnie, ale wnętrza kryją wspaniałe, gotyckie sklepienia.

  

Aby znaleźć fundusze na remont, siostry klaryski prowadzą kwestę w kościołach i parafiach. Ja na ostatniej sesji Rady Powiatu Zabkowickiego zgłosiłem propozycję utworzenia w budżecie powiatu swoistego funduszu, który pozwalałby dofinasowywać zadania z zakresu ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, które ginie z dnia na dzień w zastraszajacym tempie.

A przecież bez zabytków architektury i sztuki nie będzie w przyszłości przyjazdów turystów, bo właśnie tego typu obiekty są  "magnesem' ich przyciągającym!!!

Szanowni Państwo, ratujmy zabytki i dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska, a powiatu ząbkowickiego w szczególności!!! Wzywam samorządowców i osoby prywatne do tego, co wydawać by się mogło oczywiste, ale często nie jest!! Bez kościołów, klasztorów, pałaców i kamienic, a także drobnych obiektów i dzieł sztuki, nasz region stanie się nieatrakcyjny dla gości, a więc koniec marzeń o turystyce, kulturze i rozwoju. Pamiętajmy o tym!!!

Dodał Jerzy Organiściak 18 Sep 2011
Content Management Powered by CuteNews